Home / กิจกรรมนักศึกษา / หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด //บริษัท SCG Experience และโครงการทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ รวม 50 คน

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser