Home / ข่าวสาร / สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser