Home / กิจกรรมสำนักวิชา / ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้ทางชีวิตบัณฑิตใหม่ ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรม ห้องประชุม 4

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser