Home / ข่าวสาร / นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย

1. นางสาวสุทธนา อร่ามเรือง นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
2. นางสาวกมลมาศ สิทธิโชค นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
3. นางสาวณัฐวรรณ จันทรัตน์ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

จากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมถึง 8 สถาบัน

เป็นยังไงละ สาขาเรา อยากมีประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ อย่าลืมสมัครกันเข้ามานะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser