Home / กิจกรรมสำนักวิชา / ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และทรัพยากร กับรางวัล ชนะเลิศ ผู้นำเชิยร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษา ร่วมกันแสดงความสามารถ ที่ฝึกซ้อม กันมานาน  จนทำให้ชนะใจกรรมการ ได้ในปีนี้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาไว้เป็นอย่างมาก

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser