Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

 

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

ระหว่าง วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้นักศึกษาได้มีบทบาทร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 175 คน

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser