Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า

ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดโครงการ”อาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า” โดยเดินทางไปพัฒนาระบบไฟฟ้าให้แก่วัด ทางขึ้น อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560

และก่อนเริ่มโครงการดังกล่าว หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้มีการเตรียมถวามพร้อมให้กับ ทีมงาน โดยยการจัดโครงการ “ค่ายอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ออกค่าย

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser