Home / ติดต่อสำนักวิชา

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาคารวิชาการ4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์  0-7567-2304 – 5, 0-7567-2383 (office) , 0-7567-3400 (Call Center)
โทรสาร 0-7567-2399

 

facebook : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

facebook : สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

Facebook Comments
ser